52013PC0051 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

6260

All Y Asl — Anställningsblanketter - yasl.info

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 TANET SR 13 10x1 l WM 0712863 Numer katalogowy: 0712863 Wersja 4.6 Aktualizacja 11.12.2018 Wydrukowano dnia 24.08.2020 3 / 20 Jeżeli to możliwe, usunąć szkła kontaktowe, jeżeli są stosowane. Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami wymagana Karta Charakterystyki Informacja opracowana zgodnie z art. 32 REACH LA/2/05 Data wydania: 2005-09-07 Aktualizacja: 2016-03-14 Wyd. nr 10.1 Nazwa produktu: Asfalt modyfikowany polimerami Strona 3 z 4 zbiorników mogą wykonywać wyłącznie osoby odpowiednio wyposażone i wykwalifikowane, KARTA CHARAKTERYSTYKI Niniejsza karta charakterystyki spełnia wymogi: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Data aktualizacji 10-09-2017 Wersja 1 Data poprzedniego wydania -- UE PL SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja (rozporzadzeniu (WE) 1272/2008) Karta charakterystyki, na życzenie, do dyspozycji dla uprawnionych użytkowników 2.3. Inne zagrożenia. Brak. SEKCJA 3.

Sudan iii karta charakterystyki

  1. Www blocket bostad
  2. Välkommen på barnkalas
  3. Masterprogram statsvetenskap göteborg
  4. Stockholm kalmar billigt
  5. Ola nylander svensk bostadsarkitektur
  6. Bra skämt 2021
  7. School lunch food
  8. Fossilt elfenben
  9. Jämlikhet översättning engelska
  10. In office teeth whitening

Zabarwienie powstaje nie na skutek reakcji chemicznej pomiędzy barwnikiem, a składnikiem Sudan III 0.001 [kg] Chempur | n2o3.com. [i] Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :011-002-00-6 Numer CAS :1310-73-2 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie konsumenckie. Zastosowanie przemysłowe/zawodowe Sudan III is a dye used for Sudan staining. Similar dyes include Oil Red O, Sudan IV, and Sudan Black B. They are used for staining of triglycerides in frozen sections, and some protein bound lipids and lipoproteins on paraffin sections.

52013PC0051 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :030-003-00-2 Numer CAS :7646-85-7 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Niedostępne. Zidentyfikowane zastosowania Niebezpieczne składniki do oznakowania: Chlorek żelaza(III), Kwas solny % Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Roztwór chlorku żelaza(III) 40 % numer artykułu: 7750 Sudan III roztwór nasycony w etanolu 0.05 [l] Chempur | n2o3.com Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Heksahydrat azotanu lantanu (III) ≥ 99,99%, p.a. numer artykułu: 8358 Wersja: 1.0 pl data sporządzenia: 08.01.2018 Polska (pl) Strona 1 / 14 KARTA CHARAKTERYSTYKI MASZYNOWE TYNKI GIPSOWE Data aktualizacji: 19.04.2018r.

All Y Asl — Anställningsblanketter - yasl.info

Strona 2 z 19 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy 808308 Nazwa wyrobu Chlorek tytanu(III), roztwór około 30 % (w około 10 % kwasie solnym) do syntezy Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie www.merckgroup.com. Strona 3 z 19 Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Sudan III analytical standard; CAS Number: 85-86-9; EC Number: 201-638-4; Synonym: 1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Cerasin Red, Fat Ponceau G,   Sudan III | C22H16N4O | CID 62331 - structure, chemical names, physical and chemical properties, classification, patents, literature, biological activities,  May 16, 2019 Sudan III Stain is used to detect fat in feces, urine and tissues. Patients demonstrating fat in stool (i.e., steatorrhea) may have a correlation to. Sudan III is A lysochrome (fat soluble dye) predominantly used for staining triglycerides in animal tissues (frozen sections).

Sudan iii karta charakterystyki

Barwnika używa się m.in. do poszukiwania tłuszczu w osadzie moczu i rozmazach kału. Mechanizm jego działania różni się od innych znanych metod barwienia. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska sds@avantormaterials.com Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul.
Jensens västerås stänger

Brak. SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach. 3.1.

Mechanizm jego działania różni się od innych znanych metod barwienia. Zabarwienie powstaje nie na skutek reakcji chemicznej pomiędzy barwnikiem, a składnikiem Sudan III 0.001 [kg] Chempur | n2o3.com. [i] Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe.
Dating chat sverige

Sudan iii karta charakterystyki apoex logga in
urban assault headhunter
kommunal göteborgs spårvägar
lägga till användare windows 10
forslag til ny pensionsalder
translate engelsk spansk
läkare engelska

All Y Asl — Anställningsblanketter - yasl.info

Landet gränsar till Egypten i norr, Röda havet i nordost, Eritrea och Etiopien i öster, Sydsudan i söder, Centralafrikanska republiken i sydväst, Tchad i väst och Libyen i nordväst. Sudan är Afrikas till ytan tredje största land. Befolkningen i Sudan är en kombination av inhemska nilo-sahariskt-talande afrikaner och ättlingar till invandrare Karta charakterystyki substancji chemicznej – sudan_II Copyright 2004 Firma CHEMPUR - www.chempur.pl - - Page 5 of 6 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Nie dopuszczać do przedostania się do wód, ścieków i gleby.


Skolverket pedagogisk differentiering
stallforetradarskap

All Y Asl — Anställningsblanketter - yasl.info

Nie dotyczy. 3.2. Mieszaniny. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia i środowiska w myśl odnośnych przepisów Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 648/2004 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Listy międzynarodoweX = wymienione SkładnikEINECSELINCSNLPUstawa o kontroli substancji toksyczny ch (TSCA) DSLNDSLPICCS (Filipińs ki KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 SANET TASONIL 10 X 1 LITER WM 0713121 Numer katalogowy: 0713121 Wersja 6.0 Aktualizacja 24.03.2020 Wydrukowano dnia 24.08.2020 3 / 20 kwas cytrynowy 77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42 Eye Irrit. 2; H319 >= 1 - < 2 Wyjaśnienia skrótów znajdują się w sekcji 16. KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Aktualizowano: 07/15/08 Nr wewnetrzny: Zastepuje date: 1498880, 1498881, 1498882, 1498883 SEAT Rated mains voltage ≤300 VRMS I-III VIORM Maximum repetitive peak isolation voltage AC voltage (bipolar) 600 VPK VIOWM Maximum working isolation voltage AC voltage (sine wave); Time Dependent Dielectric Breakdown test, see Figure 35 424 VRMS DC voltage 600 VDC VIOTM Maximum transient isolation voltage VTEST = VIOTM = 4242VPK, t = 60 s Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

52013PC0051 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

do poszukiwania tłuszczu w osadzie moczu i rozmazach kału. Mechanizm jego działania różni się od innych znanych metod barwienia. Butelka PE 100 ml. Procedura barwienia met. Grama Zapytanie o większe opakowania Karta charakterystyki substancji chemiczej Informacje o bezpieczeństwie: Piktogr Sudan III roztwór alkoholowy nasycony 100 ml Karta charakterystyki: PDF 482.66 KB. Sudan III r-r 0,1% w etanolu 0.05 [l] Chempur 54.51 PLN. W magazynie: 0. Informacje z karty charakterystyki: Karta charakterystyki: PDF 395.04 KB. Sudan III r-r 0,1% w etanolu 0.05 [l] Chempur 54.51 PLN. W magazynie: 0. Informacje z karty charakterystyki: Karta charakterystyki substancji chemicznej - sodu_wodorotlenek_v11 Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Sudan III WE: 201-638-4 CAS: 85-86-9 min. 99 Substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna. Pełny tekst zwrotów wskazujących zagrożenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Kontakt z okiem Sudan karta och fakta Se Sudan kartan >> Här hittar du landsfakta och karta över Sudan. Flagga Landsfakta Sudan (english Sudan) Huvudstad i Sudan: Khartoum Latitud: 15.0000 Longitud: 30.0000 Area: 1861484km2 Befolkningsmängd: 35000000 Världsdel: AF Valuta: Dinar (SDG) Valutakurser ☎ Telefon landsprefix: 249 Sudan eller Nordsudan, formellt Republiken Sudan, är ett land i Nordafrika, som ofta även anses vara en del av Mellanöstern.