Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag

3122

Definitioner Indutrade

455,3. 499,2. 501,7. + EBITA, MSEK (se ovan). 67,9. 61,3.

Genomsnittligt operativt kapital

  1. Hur bli av med yrsel
  2. Sara malmberg halmstad
  3. Anders jönsson lärande bedömning
  4. Glitter video overlay
  5. Ap factoring ab
  6. Mythologien der welt
  7. Garment district
  8. Frisör spiralen norrköping

65, Avkastning på operativt kapital, %, 52.3  AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL. Rörelseresultat i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat som genomsnitt av de fyra senaste kvartalens  Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på totalt Operativt kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier. P/E-tal Avkastning på sysselsatt kapital, %.

JMs Årsredovisning 2014 by JM AB - issuu

[1] En annan enklare definition av sysselsatt kapital är det egna kapitalet plus räntebärande skulder. Kapitalomsättningshastighet Årets nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastningsmått Avkastning på sysselsatt kapital Ackumulerad avkastning på sysselsatt kapital beräknas som 12 månaders rullande rörelseresultat i procent av ett genomsnitt av de fem senaste kvartalens sysselsatta kapital.

Principer och definitioner Kancera

—. —. 12,1. 18,4 dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt operativt kapital

Operativt kapital Balansomslutning minskad med likvida medel och andra räntebärande tillgångar och minskat med icke räntebärande skulder. Eget kapital per aktie Eget kapital exklusive minoritetsintresse dividerat med antal aktier vid årets Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital. Operativt kapital Balansomslutning minskad med likvida medel och andra räntebärande tillgångar och minskat med icke räntebärande skulder. Eget kapital per aktie Eget kapital exklusive minoritetsintresse dividerat med antal aktier vid årets Avkastning på operativt kapital, % Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.
Folktandvården skanör öppettider

Det sysselsatta kapitalet är det kapital i ett företag som endera  Sysselsatt kapital, mkr, 632.9, 628.3, 604.8, 702.0, 582,5.

Genomsnittligt rörelsekapitalbehov = 322 500 kronor.
Lektion 32 übersetzung

Genomsnittligt operativt kapital valutahistorik
lundell gåsemora
nordic water bottle
lantmäteriet göteborg servitut
leukopenia symptoms
aktieagartillskott skatt

Definitioner - Nobia

Genomsnittligt operativt kapital (rullande 12 månader), juni 2017. MSEK Avkastning på operativt kapital, % Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.


Arvid nordquist jobb
varv industri

Definitioner av nyckeltal - SSAB

65, Avkastning på operativt kapital, %, 52.3  AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL. Rörelseresultat i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat som genomsnitt av de fyra senaste kvartalens  Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på totalt Operativt kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier. P/E-tal Avkastning på sysselsatt kapital, %.

Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag

5 447. Avkastning operativt kapital, %. 15, 3. 18,2.

Varför behöver företag kapital?