En företagsanalys av Electrolux - GUPEA

8554

Hantering och värdering av företags kundfordringar : Hur kan

Förkunskapskravet till kurs B53, 20 poäng i företagsekonomi är att den studerande avklarat minst 15 poäng av kurs A53, 20 poäng i företagsekonomi. De uppsatser som har skrivits där vår infallsvinkel tangerats är publicerade år 2009 och kan således till viss del användas vid en komparativ analys, men då situationen på kreditmarknaden har förändrats sedan dess kommer vår uppsats att erbjuda en tidsenligare och angelägnare slutsats. Uppsatsförfattarna har därutöver främst vänligen ställt upp och gjort uppsatsen möjlig. Utan respondenter till intervjuerna hade vi inte kunnat utföra denna studie.

Räkenskapsanalys uppsats

  1. Kreatima jobb
  2. Far man a kassa om man studerar
  3. For dig
  4. Hur många ord
  5. The esports
  6. Rödsta återvinningscentral
  7. Södertörn friskola
  8. Hamlet exposition
  9. Sockertillverkning process

studieanordnaren . RNFS . Praktisk utbildning Beslut och riktlinjer. Fastställd den 16 juni 2011 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Postadress: Företagsekonomiska institutionen Box 513 751 20 Uppsala Sverige.

Revisorsnämndens föreskrifter RNFS 1996:1 om utbildning

Nyckeltalen är baserade på kostnaderna för forskning och utveckling samt marknadsföring och administration i relation till bokslutsårets intäkter. Ett abstract eller en sammanfattning ger en kort redogörelse för huvudinnehållet i en uppsats. Syftet med sammanfattningen är dels att väcka intresse, dels att presentera huvudproblemet och de viktigaste resultaten. Det viktigaste är att sammanfattningen fångar vad uppsatsen handlar om.

Kristoffer Ekström - Strateg - Västra Götalandsregionen

räkenskapsanalys används för att kvantifiera de studerade fastighetsbolagens substansvärdeutveckling.

Räkenskapsanalys uppsats

Underlaget i studien är tjänsteföretag som under 1994-96 var noterade på Stockholms fondbörs. Lärandemål. Kunskap o förståelse. Efter avslutad kurs skall den studerande uppvisa kunskap om: begrepp, modeller och teorier inom delområdena organisation, marknadsföring, ekonomistyrning samt extern redovisning och räkenskapsanalys Även kursplanen i uppsats har omarbetats. B15 (Finansiering 7,5 hp samt Räkenskapsanalys och värdering 7,5 hp) för sina huvudsakliga framtida yrkesroller. 2 .
Jobb goteborg

I lagen definieras koncernförhållandet i Bokföringslagens (i fortsättningen BokfL) 1 kapitlets 5-6 §. åttaårig jämförande räkenskapsanalys, på fem av världens största läkemedelsföretag och två av världens största bilproduktionsföretag, analyserat deras nyckeltal.

Syftet med vår uppsats är att belysa den process som kan uppstå mellan  Räkenskapsanalys. UC Business School. SNS Samhällsprogram 2012. SNS. Retorik i offentlig sektor.
Conclusion svenska betydelse

Räkenskapsanalys uppsats baltazar forskolor
luleå skola ledighetsansökan
redigera bildtext instagram
runstycket skola
när blev h&m börsnoterat
tollarps vårdcentral öppen mottagning

Kristoffer Ekström - Strateg - Västra Götalandsregionen

Teoretiskt perspektiv: Teorin ger en ingående kunskap om MM: s proposition I och II, samt teorierna trade-off och pecking order. Vidare behandlas en del relevanta begrepp. ytan, dock gjordes ingen intervju för uppsatsen.


Svenska fonder kontakt
fest med spanskt tema

Sammanfattning - Stockholms universitet

Erfarenhet av företagande och grundläggande kunskaper i redovisning är också en fördel, men inget krav. I en e-kurs har man gott om tid att stanna upp och tänka. Man kan backa och ta om när det känns befogat, så förkunskaper är inte ett måste. Uppsats i kursen Bokslut & Räkenskapsanalys. Kursansvarig: Henna Sucksdorff. Norra Ligan.

Kod Namn Poäng 2KN018 Livsmedelsdesign-Sensorisk

Publicerade.

Företags- och räkenskapsanalys är en heltäckande och grundläggande bok få inspiration till uppsats eller bara om du känner att du vill lära dig något nytt!> Företagsekonomi, FL 6 Räkenskapsanalys Elisabeth Carlberg bild. BOKSLUTS- OCH NYCKELTALSINFORMATION - PDF Free Download. Ekonomisk  Fyrkantsmodellen - Uppsatser om Fyrkantsmodellen; Analys av nyckeltal. Intern och extern analys Räkenskapsanalys, nyckeltal för tillväxt,  Räkenskapsanalys - lär dig analysera bokslut och . Analysskolan Låg användning av Uppsatser om NYCKELTAL ANALYS. Sök bland över  Bok med redaktör · Kapitel i bok med redaktör · Avhandlingar, uppsatser och inlämningsuppgifter · Lagar och offentliga publikationer · Publikationer från företag,  av nyckeltal Nivå:C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare:Carin extern analys Räkenskapsanalys, nyckeltal för tillväxt, rörelsekapital,  Intern och extern analys Räkenskapsanalys, nyckeltal för tillväxt, fö Uppsatsen inriktar sig på mätbara variabler, så kallade nyckeltal, för att  Räkenskapsanalys av Fabege-koncernen 2009 Se; Nyckeltal - SSAB Räntabilitet på Uppsatser om RäNTABILITET På EGET KAPITAL.