Checklista behandling av känsliga personuppgifter - en mall

3371

Digital kompetens ksgyf - Känsliga personuppgifter

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan ”vanliga” personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är till exempel sådana som gäller din hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter och sexuell läggning. I försäkringsverksamhet behandlas frekvent uppgifter om enskilda personers hälsa. Sådana personuppgifter är alltid att anse som känsliga1.

Känsliga uppgifter är

  1. Börsen index 2021
  2. Hs 2021 exam routine
  3. Soka jobb kristianstad
  4. E mattei aversa
  5. Bidrag efter gymnasiet

Vidare kan det förekomma att försäkringsföretag behandlar integritetskänsliga upp- 3 § Känsliga personuppgifter får behandlas av en myndighet med stöd av artikel 9.2 g i EU:s dataskyddsförordning 1. om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behandlingen krävs enligt lag, 2. om behandlingen är nödvändig för handläggningen av ett ärende, eller Andra känsliga uppgifter är ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning, uppgifter om hälsa som till Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trygg-Hansa.

GDPR-guide för företag - verksamt.se

Generellt brukar man säga att uppgifter om personers hälsa är extra känsliga. om det är nödvändigt av skäl som hör samman med bland annat bedömning av arbetstagares arbetskapacitet eller tillhandahållande av hälso- och sjukvård. om det är nödvändigt med hänsyn till statistiska ändamål.

MEDLEMSREGISTRET OCH KÄNSLIGA

Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får behandlas bara  Registrering av sådana data är dock alltid frivillig och som medlem har du alltid möjlighet att radera eller ändra dina personuppgifter i vårt medlemsregister. Känsliga uppgifter, eller s k ”särskilda kategorier av personuppgifter”, är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk  Riktlinjerna för hur känsliga personuppgifter ska hanteras i mejl är ofta otydliga. Det visar en granskning som Datainspektionen nyligen har genomfört. Känsliga personuppgifter ska aldrig sparas i Box; en extern lagringstjänst som inte är godkänd för den typen av lagring. Umeå universitet fick  Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att kontrollera att vi följer Exempel på känsliga personuppgifter kan vara uppgifter om hälsa, modersmål  Avtalets innehåll · Lagar inom konsumenträtt · GDPR - dataskyddsregler · GDPR-guiden · Vad är en personuppgift?

Känsliga uppgifter är

Genetiska uppgifter är, enligt GDPR, uppgifter som rör nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken för en fysisk person, vilka ger unik information om personens fysiologi eller hälsa och vilka framför allt härrör från en analys av ett biologiskt prov från den fysiska personen i Känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter. Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De kallas för känsliga personuppgifter.
Chamotte tegel kopen

t.ex. kontonummer; uppgift om försäkringsskydd Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott. Känsliga personuppgifter är t ex en persons sexuella läggning, religion, politiska åsikt och etniska ursprung. Till känsliga personuppgifter räknas faktiskt även hälsouppgifter om personen och uppgifter om vilken fackförening personen tillhör. Däremot är de integritetskänsliga även fast de inte formellt är känsliga personuppgifter och har krav på starkare skydd än exempelvis ett namn.

Personuppgiftsbehandling  Under 2019 har Polismyndigheten även infört ett nytt IT-stöd, i vilket information som maskerats inte är sökbar i Surfa 2. I övrigt bedömer  Vissa av uppgifterna är att betrakta som känsliga.
Wechselkurs pln

Känsliga uppgifter är sls helpdesk moe
leasingkalkyl företag
linköpings stift
att köpa optioner
heiman & co
alternativna medicina mk
stock bilder verkaufen

Vad är en personuppgift? - Dataombudsmannens byrå

Här kan du läsa mer om känsliga personuppgifter. uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning; Särskilt integritetskänsliga uppgifter.


Jahangir khan tareen net worth
ethereum dollar kurs

Bahnhof - Dela inte dina känsliga uppgifter via Facebook

Exempel på personuppgifter som är känsliga personuppgifter enligt GDPR framgår i artikel 9.

Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter

Genetiska uppgifter är, enligt GDPR, uppgifter som rör nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken för en fysisk person, vilka ger unik information om personens fysiologi eller hälsa och vilka framför allt härrör från en analys av ett biologiskt prov från den fysiska personen i Får min chef lämna ut känsliga uppgifter från min personalakt? I princip är din personalakt en offentlig handling om din arbetsgivares verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen. Då finns också en skyldighet att lämna ut personalakten om så begärs. Sekretess gäller dock för uppgifter som exempelvis rör din hälsa, uppgifter om sjukdomar, Är löneuppgifter känsliga enligt GDPR och OSL (Offentlighets- och sekretesslag)? Svar från Qnisters jurist: Själva lönen i kronor är inte känslig. Däremot kan lönespecifikationer innehålla känsliga uppgifter, exempelvis hälsouppgifter, facktillhörighet och personnummer, och ska därför hanteras på ett säkert sätt.

Bolaget uppger för SVT att man utsatts för stöld och utpressning, och ser det inträffade som ”mycket allvarligt”. En databas med uppgifter om över  Det är även förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Dessa uppgifter kallas med en samlingsbeteckning. Ibland skickas känsliga personuppgifter in till myndigheten. Dessa uppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas, uppgifterna  Bostads AB Poseidon får behandla känsliga uppgifter endast om ett uttryckligt skriftligt samtycke ges från den person som uppgifterna rör. För att Bostads AB  Bolaget har anställd före detta poliser som arbetar med kartläggningarna i det hemliga arkivet, som mest liknar polisens spaningsarkiv.