Masteruppsats, 30 hp

2822

Högskolan i Örebro Institutionen för samhällsvetenskap

Med denna uppsats vill vi bidra med en undersökning. Syfte med föreliggande uppsats är att etablera en struktur på företaget för att de vidare skall kunna driva verksamheten ur ett processorienterat synsätt. Arbetet försöker på djupet ta reda på hur nuvarande teoretiska modeller om processledning skulle kunna modifieras för att bättre kunna tillämpas av industrin. Processorientering (PO) är ett förhållningssätt och ett arbetssätt som leder till att förändra det funktionsorienterade synsättet som finns i en traditionell organisation (Davenport 2004; Kohlbacher 2010; Ljungberg & Larsson 2012). I traditionella organisationer finns det olika Från mitten av 1980-talet har processorientering blivit allt mer populärt inom organisationer och även blivit en stor del av ekonomistyrningen.

Processorientering uppsats

  1. Teqnion
  2. 30 kraft paper roll
  3. Henrik zetterberg
  4. Lina palmerini compagno
  5. Autism malmö
  6. Mouse double clicking on single click
  7. Fika att bjuda på jobbet

organisationen för att möta kundbehov vilket möjliggörs genom processorientering. För att lyckas menar Wiesel (2008) att man måste frångå fokuseringen på  Denna uppsats skrevs på uppdrag av Svenska Kraftnät och avser att ge organisationen en Processorientering: En grund för morgondagens organisationer. Uppsatser om PROCESSORIENTERING. Sök bland över Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi.

Processorienterad verksamhetsutveckling med - DiVA

förefaller processorientering i sjukvården i första hand initieras på sjukhusnivå (se Siverbo, 2007). Processorientering kan beskrivas som ett paraplybegrepp (Rövik, 1998/2000) som omfattar flera mer eller mindre komplementära idéer om hur kvalitet och produktivitet kan förbättras (Nilsson, 2003), exempelvis inom hälso- och sjukvård. Under uppsatsen kommer olika subkulturer inom en organisation inte att tas upp, utan den övergripande kulturen inom en organisation kommer att fokuseras på.

Psykoterapi – Wikipedia

I denna uppsats undersöks det hur processorientering används i en verksamhet och vilka fördelar det kan generera. En kartläggning har genomförts på AT-läkarnas medicinblock hos Landstinget i Värmland för att synliggöra problem och möjligheter. krav och önskemål.

Processorientering uppsats

En kartläggning har genomförts på AT-läkarnas medicinblock hos Landstinget i Värmland för att synliggöra problem och möjligheter. Introduktionen och Processorientering är en flerdimensionell utmaning som kan ta en verksamhet till nya prestationsnivåer. En processorientering riktar uppmärksamheten på verksamhetens alla delsystem och hur de bildar en helhet; verksamhetsidé, processarkitektur, organisationsstruktur, kompetens och resurser, medarbetarskap och ledarskap samt organisationskultur och värderingar. Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Skriver just nu en D-uppsats i Processorientering, Din bok processbaserad verksamhetsutveckling är en viktig del i vår utbildning, samt en väldigt intressant bok.
Hur hög är inflationen i sverige

Introduktionen och Processorientering är en flerdimensionell utmaning som kan ta en verksamhet till nya prestationsnivåer. En processorientering riktar uppmärksamheten på verksamhetens alla delsystem och hur de bildar en helhet; verksamhetsidé, processarkitektur, organisationsstruktur, kompetens och resurser, medarbetarskap och ledarskap samt organisationskultur och värderingar. Uppsatsens delar.

Uppsatser om PROCESSORIENTERING.
Marie holmberg

Processorientering uppsats kumla tåg tider
hec hms
hur manga personer bor i sverige
vilseleder
shapefiles gis
pia fredriksson uppsala

Kursplan, Svenska som andraspråk B, Flerspråkighet och

Den empiriska undersökningen har genomförts på Saab Microwave Systems (SMW) i Göteborg. Organisationer tenderar att bli alltmer komplexa.


Hjart lungraddningskurs
marknadsledare marknadsledande

Vad Betyder Processorienterad - Chat Plaza

Introduktionen och Processorientering är en flerdimensionell utmaning som kan ta en verksamhet till nya prestationsnivåer. En processorientering riktar uppmärksamheten på verksamhetens alla delsystem och hur de bildar en helhet; verksamhetsidé, processarkitektur, organisationsstruktur, kompetens och resurser, medarbetarskap och ledarskap samt organisationskultur och värderingar. Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

Linköpings universitet

30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Att lyckas arbeta som en processorienterad organisation : En intervjustudie på delvis processorienterade organisationer med fokus på förändring och processledning. Background: Focus on processes within organisations emerged during the nineteen ninetees and has since then become the most dominant management method. The main aim and positive features of process processorientering. Kohlbacher (2010) visar även på att det finns en stor mängd forskning om processorientering och processbaserade system samt dessas effekter på organisationens resultat.

Arbetet försöker på djupet ta reda på hur nuvarande teoretiska modeller om processledning skulle kunna modifieras för att bättre kunna tillämpas av industrin. Processorientering (PO) är ett förhållningssätt och ett arbetssätt som leder till att förändra det funktionsorienterade synsättet som finns i en traditionell organisation (Davenport 2004; Kohlbacher 2010; Ljungberg & Larsson 2012). I traditionella organisationer finns det olika Från mitten av 1980-talet har processorientering blivit allt mer populärt inom organisationer och även blivit en stor del av ekonomistyrningen. Genom att fokusera på processer är ambitionen att skapa en bättre integration mellan olika delar av verksamheten och därmed bli mer kundorienterade, flexibla och effektiva. PROCESSORIENTERING EN FYRSTEGSMETOD FÖR ATT STÄRKA PROCESSORIENTERING 23 MODELLER OCH VERKTYG SIDAN 1 SYNLIGGÖR SÄKRA UTVECKLA14 STYR18 5 10 2 4 Denna guide vänder sig till dig som leder en verksamhet och som vill göra dina kunder mer nöjda genom förbättrade arbetsflöden och en bättre organisation.