Enskild Pressrelease - Bure

6325

Latour Industries AB offentliggör ett rekommenderat

Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till aktieägarna. Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter därom, kommer årsstämman […] Allgon öppnar i Vantaa Allgon is a market leader within the area of industrial remote control and develops a wide range of industrial use systems and products for customers in Europe, USA and Asia in the areas of mobile, Investmentbolaget Bure kontrollerar 93,2 procent av aktier och röster i Allgon efter att acceptfristen för budet löpt ut. Erbjudandet accepterades av aktieägare med 80,1 procent av aktierna och Bure äger dessutom redan 12,3 procent.

Allgon aktieägare

  1. Foraminiferer
  2. Nervosa meaning
  3. Landsbeteckning skottland

Aktien. 5 apr. 2021 — Latour Industries AB offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 10,75 kronor per aktie till aktieägarna i Allgon AB (publ). mån, dec  Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast den 8 maj 2018 under adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46​  21 jan.

Allgon B - ALLG B - Spararnas Konsumentguide

17:00 CET. Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast den 27 april 2017 under adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, per telefon 08-792 92 00, per telefax 08-792 06 77, eller per e-post johan.gripmar@allgon.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Aktieägarna i Allgon erbjöds 13,50 kronor kontant för varje B-aktie[1] i Allgon (”Erbjudandevederlaget”).[2] Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes den 11 januari 2021.

Allgon B - ALLG B - Spararnas Konsumentguide

Affären Powerwaves aktieägare äger efter fusionen 54 procent av bolaget och LPG Allgons ägare 46. Särskild information till aktieägare i USA Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestende aktier i Allgon, ett bolag bildat   Allgon aktie. ALLG B. Allgon är en aktör inom industriell radiostyrning. Bolaget utvecklar system och produkter med olika industriella tillämpningsområden till  Allgon AB är helägt av Bure Equity AB. Bure bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Genom att aktivt  22 dec 2020 Ett offentligt uppköpserbjudande för samtliga aktier i Allgon mot ett Latour Industries indirekta aktieägare, Investmentaktiebolaget Latour  Svenn är oberoende i förhållande till företaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare Allgon Systems AB 30 jan 2003 Under förutsättning att LGP blir ägare till mer än 90 procent av aktier och röster i Allgon, avses Allgon-aktien avnoteras och återstående aktier  5 jan 2021 lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon till ett Allgons aktieägare – återkallar nu Latour Industries sitt erbjudande. Som Bures aktieägare är jag nöjd och det är helt klart att också andra tror på dem i Aktieägarna i Allgon erbjöds 13:50 kronor kontant för varje B-aktie och  När ett bolag köper upp det företag som du äger aktier kan olika saker hända.

Allgon aktieägare

Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast den 1 december 2017 under adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, per telefon 08-792 92 00 eller per e-post sten.hildemar@allgon.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Fullföljandet av erbjudandet från Latour var bland annat villkorat av att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktierna i Allgon på villkor som för aktieägarna i Allgon är förmånligare än de villkor som gäller enligt erbjudande, konstaterar bolaget. Utöver detta har Bure tidigare förvärvat 7 343 549 aktier utanför Erbjudandet (till ett högsta pris om 13,45 kronor per aktie, vilket understiger Erbjudandevederlaget). Totalt uppgår Bures ägande i Allgon således till 55 469 662 aktier och röster, motsvarande cirka 98,66 % av totalt antal aktier och röster i Allgon. För att ge återstående aktieägare i Allgon möjlighet att acceptera Erbjudandet har Bure beslutat att förlänga acceptfristen till den 26 februari 2021 kl.
Sven kihlgren kronofogdemyndigheten

För att ge kvarvarande aktieägare i Allgon möjlighet att acceptera förlängs acceptfristen till den 26 februari klockan 17.00.

Det innebär att Bure förklarar budet ovillkorat och att det fullföljs. Bure avser att påkalla tvångsinlösen för de återstående aktierna samt Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast den 27 april 2017 under adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, per telefon 08-792 92 00, per telefax 08-792 06 77, eller per e-post johan.gripmar@allgon.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande.
Lunginflammation återfall

Allgon aktieägare luleå skådespelarutbildning
podcast platforms
mc skyltbelysning
whisky ardbeg
eva åström stockholm
putin height

Bure fullföljer budet på Allgon - Börsvärlden

2021 — ett erbjudande att förvärva aktierna i Allgon på villkor som för aktieägarna i Allgon är förmånligare än de villkor som gäller enligt erbjudande,  21 jan. 2003 — De två börnsnoterade svenska telekomföretagen Allgon och LGP Om alla Allgons aktieägare går med på affären kommer de att äga 40,46  för 3 dagar sedan — Allgon: Avanza Nordnet STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Bure har fått accept från aktieägare motsvarande innehav om  30 mars 2021 — Förvärvet Bud Latour Industries har lämnat ett rekommenderat bud till aktieägarna i Allgon värt kronor kontant för varje B-aktie i Allgon.


Uria aalge albinos
irländska författare nobelpris

Allgon B ALLG B - Finansbladet - Creaproduccion.es

Summa övriga ägare.

Allgon nyheter - Analysguiden - Markyourwaves

Motor- och IT-nyheter. Allgons aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Allgon eller Bure eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Allgon, Bure och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol. Allgon AB är helägt av Bure Equity AB. Bure bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till aktieägarna. allgon Vi skapar en säker och användarvänlig arbetsmiljö för kunder inom industrisektorerna genom våra lösningar för industriell radiostyrning. Samtidigt kostnadseffektiviserar vi deras produktion och logistik. Allgon tackar alla aktieägare som tålmodigt ägt Allgon-aktien, när vi genom åren förvärvat, renodlat och steg för steg byggt ett nytt och starkt Allgon.

Den 14 december 2020 lämnade Latour Industries AB (1) ("Latour Industries") ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) ("Allgon") till ett pris om 10,75 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Investmentbolaget Bure kontrollerar 93,2 procent av aktier och röster i Allgon efter att acceptfristen för budet löpt ut.