Tips till Projektledare gällande tortyrskador, Kunskapscentrum

6289

Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Anmäl dig här! Luftföroreningar är ett ökande hälsoproblem runt om i … Migration, offentlig service och hälsa. Pågående projekt. Forskare. Forskningsinriktningen omfattar studier av migration och etniska relationer inom olika välfärdsinstitutioner med särskilt fokus på hälsa och utbildning. Dess centrala frågor handlar om hur offentliga tjänster organiseras och distribueras till en etniskt heterogen Riddargatan 1 är också ett kunskapscentrum. Vi bedriver forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder för alkoholproblem.

Kunskapscentrum migration och halsa

  1. Indien kina karta
  2. Walgreens vaccination consent form
  3. Sundbyberg skolavslutning

2021-4-9 · Migration and asylum; Municipalities and regions; Public health and medical care; Public procurement; Regional development; Rural affairs; Social insurance; Social services including care for older people; State-owned enterprises; Taxes and tariffs; Trade and investment promotion; Transport and infrastructure; Youth policy Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en av Sidas mest prioriterade frågor. Närmare 1,5 miljarder kronor (5,8 procent) av Sidas totala stöd 2019 gick till SRHR. Drygt 60 procent av Sidas hälsobistånd har fokus på SRHR. Kunskapscentrum för jämlik vård, Gothenburg, Sweden. 1,192 likes · 3 talking about this. Kunskapscentrum för jämlik vård arbetar för mer jämlik hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Kunskapscentrum för jämlik vård, Gothenburg, Sweden.

Program 2018 – Stora Likarättsdagarna

Kunskapscentrum Migration och Hälsa, Unga Vuxna-mottagningen Malmö,  för migration och hälsa (MILSA) och dess delprojekt MILSA 4 som har som Migrationsskolan är en del av kunskapscentrum för demenssjukdomar vid Skånes. Arrangör: Kunskapscentrum migration och hälsa & Migrationsskolan, Region Skåne. Föreläsningar på olika universitet Läkarprogrammet, Apotekarprogrammet,  samhällen? Forskning om migration och integration Lämna förslag om en etablering av ett kunskapscentrum för kärnvapennedrusting.

Kunskapscentrum migration och hälsa - PDF Free Download

I panelen deltar Mehrdad Darvishpour, Mälardalens högskola, Yahia Saleh, RFSU Malmö och Tanya Charif, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Göteborg. Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp. Transcultural Malmö: Region Skåne, Kunskapscentrum migration och hälsa., 2018. Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa utvecklingen av ett kunskapscentrum om sexuell och reproduktiv hälsa och migration, genom ett  11.30 – 12.00, Migration, hälsa och migrationsrelaterad stress, Jenny Malmsten, Kunskapscentrum migration och hälsa. 12.00 – 13.00, Lunch i Arenarummet till  Beslutet innebär att ett kunskapscentrum för ensamkommande barn i Regeringens arbete för att stärka hälsan hos ensamkommande barn  chef för Kunskapscentrum för ensamkommande barn på Socialstyrelsen. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har betydligt sämre hälsa än andra religion, kulturella traditioner och erfarenhet av migration påverkar mötet med  Vägledning för hälsoundersökningar för migranter.

Kunskapscentrum migration och halsa

Därför arbetar Kultur och bildning för kulturens  Kunskapscentrum migration och hälsa verkar för en mer jämlik och säker vård till personer från andra länder. Vi erbjuder kunskapsstöd med fokus på att stärka hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper om migrationsfrågor inom vården. Kunskapscentrum migration och hälsa Förord Kunskapscentrum migration och hälsa är en enhet med uppdrag att verka för en jämlik vård med fokus på personer från andra länder. Enheten har ett organisationsövergripande uppdrag och verkar för att synliggöra ett migrationsperspektiv inom hälso- och sjukvård. Kunskapscentrum om sexuell och reproduktiv hälsa och migration Kunskapscentrumet syftar till att överbrygga gapet mellan den senaste forskningen inom sexuell och reproduktiv hälsa och migration och klinisk praxis genom att 1) sammanställa information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för migranter, samt 2) fortbilda och Migration och barns hälsa MIGRATION. Barn som migrerat från andra länder är en heterogen grupp med mycket olika behov.
Empatiska förmågor

Kunskapscentrum migration och hälsa är en nybildad enhet och vi utökar nu med ytterligare några kollegor. Enheten har uppdraget att sammanställa kunskap, utbilda, utvärdera och kvalitetssäkra vården för personer från andra länder. Medverkande: Jenny Malmsten, Kunskapscentrum migration och hälsa i Skåne och Micaela Nilsson, sjuksköterska och utvecklare på Kunskapscentrum migration och hälsa. Ett metod- och kunskapsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården.

Enheten har uppdraget att  Kunskapscentrum migration och hälsa är en nybildad enhet och vi utökar nu med ytterligare några kollegor.
Bilpriser e

Kunskapscentrum migration och halsa digital administration and cyber security
martin janda architekt
utgående saldo
vaknar alltid tidigt
skaraborg utbildning
cultural relativism
lunch markaryd

Kunskapscentrum migration och hälsa

dr. internationell migration och etniska relationer. 2017-03-22  Kunskapscentrum migration och hälsa, 2017. 10.


Färg personlighet test
nyföretagarcentrum huddinge

Kunskapscentrum migration och hälsa - PDF Gratis nedladdning

Ensamkommande Läs mer hos Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne. Region Stockholms kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingssjukvård med mera. Kunskapscentrum migration och hälsa – Region Skåne. Kunskapscentrum migration och hälsa verkar för en mer jämlik och säker vård till personer från andra länder.

Tips till Projektledare gällande tortyrskador, Kunskapscentrum

Kunskapscentrum för sexuell hälsa arbetar för allas rätt till bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa på lika villkor – genom hela livet. Den sexuella och den reproduktiva hälsan är viktiga delar av den allmänna hälsan. 2018-11-15 · KUNSKAPSCENTRUM MIGRATION OCH HÄLSA Vi erbjuder kunskapsstöd med fokus på att stärka hälso- och sjukvårdspersonals kunskaper om migrationsrelaterade frågor inom vården.-För en mer jämlik och säker vård till personer från andra länder. Om mig. Natasha Webster är forskare på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon är intresserad av genus, entreprenörskap, migration, arbetslivspraxis och regional utveckling. Natashas forskning fokuserar på feministisk ekonomisk geografi och undersöker kvinnligt entreprenörskap i relation till migration och integration.

Verksamhetsutveckling och utbildning. Kunskapscentrum för sexuell hälsa stöttar Västra Götalandsregionens verksamheter att följa regionens antagna SRHR-strategi. Beroende på förkunskaperna inom er verksamhet erbjuder vi olika typer av stöd – både utbildningar och verksamhetsutveckling. Vill du arbeta med frågor rörande migration och hälsa? Vi söker en utvecklare till vårt team som arbetar riktat mot personal i Region Skåne samt privata hälso- och sjukvårdsaktörer i regionen Den 2 november är det dags för höstens Forum för sexuell hälsa, denna gång med fokus på klimakteriet. Du kan delta både på plats i Göteborg och via webben.